Đào tạo nâng cao kiến thức chuyên ngành:

Điện, Điện tử, viễn thông, tự động hóa, cơ điện tử, CNTT.

Giúp học viên có kiến thức vững chắc từ những bước khởi đầu