Khóa học

LẬP TRÌNH HỆ THỐNG NHÚNG
TRÊN RASPBERY PI 
(Embedded Linux Course)

BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ VỚI KIT RASPERRY PI?

Với kit Raspberry Pi, bạn có thể:
 1. Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị qua mạng internet.
 2. Xây dựng hệ thống điều khiển xe mô hình và giám sát hình ảnh từ xa.
 3. Xử lý ảnh trong giám sát an ninh.
 4. Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát ngôi nhà thông minh.
 5. Các ứng dụng khác liên quan đến IoT.

Khóa học Lập trình nhúng trên Raspberry Pi (Embedded Linux)
mang đến cho bạn cả kiến thức phần cứng lẫn phần mềm

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

BUỔI 1:  GIỚI THIỆU VỀ EMBEDDED LINUX PLATFORM

 1. Giới thiệu về linux, vì sao cần có OS? Vì sao cần Linux?
 2. So sánh nền tảng embedded linux với các platform khác.
 3. Các yêu cầu tối thiểu về hardware để có thể chạy được linux.
 4. Kiến trúc chung của 1 hệ thống nhúng linux.
 5. Phương pháp đánh giá hiệu năng của ứng dụng để chọn linh kiện phù hợp cho hệ thống.
 6. Khái niệm uboot, kernel, device tree.
 7. Cấu trúc file, thư mục trên linux.

BUỔI 2 + 3:  KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ LINUX

BUỔI 2 

 1. Cách cài và tạo máy ảo linux.
 2. Các thao tác, lệnh cơ bản hay sử dụng trên linux.
 3. Các phân cấp permission trên linux.
 4. Các trình soạn thảo và cách sử dụng.

BUỔI 3 

 1. Bash shell và cách viết các tool bổ trợ bằng bash script.
 2. Kiến thức về compiler/toolchain.
 3. Makefile , Compiling and Linking trên linux.
 4. GCC/G++ và cách viết các ứng dụng trên linux bằng C/C++.

BUỔI 4:  TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ ARM COTEX-A53, FLASHING VÀ 
                 SYSTEM BOOT

 1. Khái niệm về MPU và MCU, 8 bit MCU/MPU, 32/64 bit MCU/MPU.
 2. Giới thiệu về ARM processor nói chung và ARM cotex-A53 nói riêng.
 3. Giới thiệu về bo Raspberry Pi và cách kết nối.
 4. Linux system boot sequence trên Raspberry Pi.
 5. Cách nạp và backup file ảnh hệ thống trên Raspberry Pi.

BUỔI 5 + 6:  BASIC DEVICE DRIVER

BUỔI 5 

 1. WiringPI trên Raspberry Pi.
 2. Viết và biên dịch chương trình điều khiển GPIO trên Raspberry Pi.
 3. Giao tiếp I2C trên Raspberry Pi.
 4. Giao tiếp UART trên Raspberry Pi.
 1. Lập trình đa luồng trên hệ thống nhúng.
 2. Cách viết và biên dịch chương trình đa luồng trên Raspberry Pi.

BUỔI 6

BUỔI 7 - 12:  ỨNG DỤNG IOT VỚI RASPBERRY PI

BUỔI 7

 1. PHP cơ bản và cách tạo một Web server trên Raspberry Pi.
 2. HTML và javascript cơ bản.

BUỔI 8

 1. Viết và biên dịch chương trình giao tiếp Raspberry Pi với mạng máy tính.

BUỔI 9 + 10

 1. Xây dựng một ứng dụng IoT đơn giản trên Raspberry Pi.

BUỔI 11 + 12

 1. Kết nối Raspberry Pi với IoT cloud Thingspeak.

DỤNG CỤ THỰC HÀNH

 1. Raspberry Pi 3 Model B.
 2. Thẻ nhớ MicroSD 8GB/16GB.
 3. Adapter nguồn 5V-2A.
 4. Breadboard mini.
 5. Led, điện trở 100 Ohm, dây jump đực-cái.
 6. Module RTC.

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN KHÓA HỌC

05

Năm phát triển

8000

Học viên Tốt nghiệp

15

Khóa học

120

Lớp học

ĐIỆN TỬ HITECH